Malm Svenska Ungdomsförening r.f.

Solhem, Kyrkobyvägen 23, 00700 Helsingfors

Telefon: 050 385 2323
E-post: info(a)msuf.net

Fel och brister på webbsidan kan anmälas till maria.finstrom(a)abo.fi